Organizatorzy

Organizatorem Forum Kreatywności jest Stowarzyszenie Kreatywna Polska.

Stowarzyszenie Kreatywna Polska działa na rzecz rozwoju i ochrony polskiej kultury i nauki, twórczości i innowacyjności. Jego celem jest upowszechnianie i zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury, ochrona praw moralnych i materialnych wynikających z działalności twórczej w tym naukowej, artystycznej, literackiej, publicystycznej czy innowacyjnej.

Stowarzyszenie promuje kreatywność i innowacyjność jako najskuteczniejszych sposobów budowania nowoczesnego społeczeństwa i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, uczestniczy w działaniach związanych z procesem stanowienia prawa i podejmowania decyzji wpływających na sytuację i możliwości działania twórców i naukowców, a także na kształt polskiego przemysłu kreatywnego i innowacyjnego. Organizuje inicjatywy mające na celu dialog z opinią publiczną oraz swoją działalnością przyczynia się do edukacji kulturowej, naukowej i medialnej.

Stowarzyszenie Kreatywna Polska jest reprezentacją różnych środowisk kreatywnych i innowacyjnych tj. twórców, naukowców, wydawców, producentów i przedsiębiorców z przemysłu kreatywnego i innowacyjnego wobec instytucji państwa, samorządu, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.

O projekcie

Forum Kreatywności ma na celu zgłębienie i przedstawienie innowacyjnych strategii, narzędzi i modeli finansowych, które mogą służyć jako wsparcie dla rozwoju sektora kultury. Jego główną ideą jest zbadanie różnorodnych źródeł finansowania, takich jak crowdfunding, granty, programy mecenatu społecznego, fundusze europejskie, sponsorowanie korporacyjne i inne, w kontekście ich zastosowania w instytucjach kultury oraz projektach artystycznych. Ma na celu inspirowanie i edukowanie uczestników w zakresie skutecznych strategii pozyskiwania funduszy, zarządzania budżetem i budowania trwałych relacji partnerskich.

Forum Kreatywności ma za zadanie promować dialog między profesjonalistami, menedżerami kultury, artystami, przedstawicielami instytucji publicznych i prywatnych oraz ekspertami z dziedziny finansów. Będzie to okazja do dzielenia się praktycznymi doświadczeniami, studiów przypadku, najlepszych praktyk i sukcesów w dziedzinie finansowania kultury. Forum dąży również do podkreślenia znaczenia kultury i działań kreatywnych jako ważnego czynnika rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego. Uczestnicy będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę, nawiązać nowe kontakty i znaleźć inspirację do twórczego podejścia do finansowania projektów artystycznych i instytucji kultury.

Forum Kreatywności jest otwarte na różnorodne tematy związane z finansowaniem kultury, takie jak zarządzanie budżetem, marketing kultury, dotacje, finansowanie cyfrowe, zrównoważony rozwój i wiele innych. Podczas wykładów i sesji pytań i odpowiedzi, uczestnicy będą mieli szansę na interakcję, zadawanie pytań i wymianę poglądów. Forum ma na celu stworzenie inspirującej i owocnej przestrzeni dla profesjonalistów kultury, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i zdolności w zakresie finansów oraz twórczych metod pozyskiwania środków na realizację artystycznych projektów. Poprzez skupienie się na finansowaniu kultury, Forum promuje również współpracę między sektorem publicznym, prywatnym i społeczeństwem obywatelskim w celu tworzenia trwałej wartości kulturowej dla społeczeństwa.

Dofinansowanie

Forum Kreatywności zostało dofinansowane ze środków Bardzo Ważnej Instytucji. Naszymi partnerami i sponsorami są także różne fajne firmy.

Spotkajmy się na Forum Kreatywności

Daj nam znać, że weźmiesz udział w Forum. Przed imprezą skontaktujemy się z Tobą, by Ci o niej przypomnieć.

Jeśli pracujesz w jakiejś instytucji, firmie, organizacji, podaj jej nazwę i stanowisko, jakie zajmujesz.

Rejestracja na Forum Kreatywności jest już zamknięta.
Zapraszamy do oglądania transmisji online na naszym Facebooku 24 X od godziny 10:30.

Skip to content