Anna Ceynowa

Prezeska Fundacji EMPOWER POLAND Przewodnicząca Rady Polskiego Rynku Muzycznego

Z ramienia fundacji realizuje szereg projektów wspierających lokalny rynek muzyczny, w tym m.in. kampanię społeczną Dzień Polskiej Muzyki, inicjatywę Miasta Muzyki, projekty edukacyjne oraz sieciujące firmy i organizacje polskiego rynku muzycznego. Jako Przewodnicząca RPRM podejmuje inicjatywy lobbingowe na rzecz wsparcia rozwoju sektora muzyki. Wcześniej przez prawie 14 lat pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie m.in. jako Naczelnik Wydziału Strategii, Analiz i Sektorów Kreatywnych odpowiadała za przygotowanie i wdrożenie polityki MKiDN ds. rozwoju sektorów kreatywnych, w tym m.in. utworzenie Programu Ministra „Rozwój Sektorów Kreatywnych” i innych mechanizmów wspierania polskiego sektora muzyki, gier wideo, nowych mediów, designu i ich eksportu oraz realizację badań sektorów kreatywnych.

Uczestniczyła w pracach nad programami ministra kultury „Promocja polskiej kultury za granicą”, „Promesa Ministra”, „Program Wymiany Kulturalnej”, „Chopin” czy „Kultura Polska na Świecie”, a także w pracach grup roboczych UE ds. finansowania sektorów kultury oraz eksportu i umiędzynarodowienia przemysłów kreatywnych. Wcześniej z ramienia Departamentu Współpracy z Zagranicą odpowiadała za współpracę bilateralną i multilateralną Polski z krajami basenu Morza Bałtyckiego, Bałkanów oraz Australii i Nowej Zelandii w dziedzinie kultury oraz reprezentowała Polskę na forum organizacji międzynarodowych. Była inspiratorką inicjatywy Polski o włączenie kultury do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, a następnie odpowiadała za koordynację współpracy państw UE w „Obszarze Kultura” ww. Strategii.

Zainicjowała i organizowała z ramienia resortu kultury cztery edycji konferencji „Music Export Conference” i „Dni Kreatywności”. Organizowała także szereg wydarzeń, koncertów, warsztatów, szkoleń, konferencji, spotkań networkingowych i misji dla branż kultury. Uczestniczyła aktywnie (m.in. jako panelistka czy moderatorka) w dziesiątkach konferencji i spotkań branżowych w kraju i za granicą. Wcześniej pracowała jako dziennikarka muzyczna. Ma na koncie także opiekę managementową czy touringową artystów oraz produkcje teledysków.

Zobacz panele

Wszystkie panele

Zapoznaj się z rozmowami, jakie prowadzili nasi eksperci podczas I Forum Kreatywności.

Skip to content