O projekcie

Forum Kreatywności Stowarzyszenia Kreatywna Polska to cykl bezpłatnych, jednodniowych wydarzeń odbywających się w Warszawie w Kinie Kultura. Wydarzenia są transmitowane online w czasie rzeczywistym na Facebooku.

Twórcy i przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych na co dzień borykają się z wieloma bardzo podobnymi problemami. Jako Stowarzyszenie Kreatywna Polska, reprezentujące wiele sektorów, poprzez organizację Forów Kreatywności staramy się odpowiedzieć na potrzeby tych sektorów.

Wszystkie edycje Forum Kreatywności (FK) podejmują najważniejsze i aktualne dla sektorów kultury i kreatywnych (SKK) aspekty codziennej działalności twórców i przedsiębiorców jak m.in. finansowanie SKK z budżetu Państwa, pozyskiwanie środków na działalność spoza budżetu, aktualizacja prawa autorskiego i dostosowanie do wirtualnej rzeczywistości czy szanse i zagrożenia jakie dla twórców i branży niesie rozwój sztucznej inteligencji.

Spotkania w ramach Forum Kreatywności mają służyć wymianie informacji, doświadczeń, budowaniu tożsamości środowiskowej, integracji i tworzeniu wspólnoty środowisk twórczych i przedsiębiorców działających w kulturze.

Wszystkie Fora Kreatywności skierowane są do sektorów: audiowizualnego, wydawniczego prasy i książki, sektora muzycznego, sektora gier komputerowych, fotograficznego a także do indywidualnych twórców uczestniczących i tworzących w tych sektorach

I wydarzenie – „Forum kreatywności. Finansowanie sektorów kultury i kreatywnych w Polsce. Szanse i zagrożenia.” zrealizowane zostało w październiku 2023 roku i rozmawialiśmy na temat możliwości pozyskiwania finansowania SKK z różnych źródeł.

II wydarzenie – 23 kwietnia 2024 r. – „Forum Kreatywności. Prawo czy bezprawie – przyszłość prawa autorskiego w Internecie.” będzie poświęcone m.in. dyrektywie o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym.

III wydarzenie – 11 czerwca 2024 r. – „Forum Kreatywności. Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla SKK.” Rozpocznie dyskusję na najważniejszy w historii kreatywności temat, jakim jest wpływ sztucznej inteligencji na SKK.

IV wydarzenie – 15 października 2024 r. – „Forum Kreatywności. Pozabudżetowe i niegrantowe mechanizmy wsparcia SKK” będzie pretekstem do rozmowy o możliwościach finansowania SKK spoza budżetu Państwa.

Organizacja Forum została dofinansowana w ramach Programu Rozwój Sektorów Kreatywnych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cel Forum Kreatywności

Celem Forum Kreatywności jest szeroko rozumiana edukacja. W trakcie jednodniowego spotkania uczestników z sektora rynków audiowizualnych, muzycznych, wydawców prasy i książki i innych przedstawimy możliwości i rozwiązania problemów odpowiednie dla każdej ze wspomnianych branż.

Co oferujemy

Omówimy zagadnienia związane z tematyką Forum Kreatywności.

Stworzymy przestrzeń w której uczestnicy mają szansę na interakcję, zadawanie pytań i wymianę poglądów z ekspertami z poszczególnych dziedzin kultury, dzięki czemu będą mogli ułożyć swój plan działań i twórczych metod realizacji artystycznych projektów.

Spotkania przedstawicieli SKK w ramach Forum Kreatywności będą służyć międzypokoleniowej i międzysektorowej wymianie doświadczeń, integracji oraz budowaniu wspólnoty twórców i przedsiębiorców działających w tych sektorach.

Zapraszamy twórców ze wszystkich sektorów kreatywnych, bo każdy może mieć wpływ na polską kulturę!

Nasza misja

Badania pokazują, że w ostatnich latach przemysł kreatywny stał się jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarczych na świecie i w Polsce. Wykorzystanie tego potencjału, poprzez wspieranie kultury i inwestowanie w nią to znaczący wkład w podnoszenie PKB kraju.

Cykl jednodniowych wydarzeń – Forum Kreatywności – to kolejna inicjatywa i projekt Stowarzyszenia Kreatywna Polska, w którym wykażemy, jak ważne dla prawidłowego i efektywnego rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego państwa są działania wspierające podmioty kreatywne.

Pragniemy wykazać, jak istotne jest uwzględnienie w działaniach politycznych, przestrzeni i korzystnych warunków dla rozwoju przemysłów kreatywnych, takich jak: inwestycje w edukację artystyczną i technologie cyfrowe, wsparcie dla startupów i innowacyjnych projektów oraz promowanie kultury przedsiębiorczości.

Forum stało się, po pierwszej edycji, rozpoznawalnym miejscem wymiany myśli i omawiania perspektyw i wyzwań jakie stoją przed SKK. W związku z tym, że wydarzenie zagościło na stałe w Kinie Kultura, umożliwiającym transmisję online z jednoczesną realizacją audiowizualną, przebieg spotkania każdorazowo będzie dostępny na stronie FB Forum Kreatywności, na stronie FB Stowarzyszenia oraz na stronach naszych członków i partnerów. Zapis wydarzenia udostępniany będzie za każdym razem po zakończeniu Forum na stronie YT: https://www.youtube.com/@StowarzyszenieKreatywnaPolska/about

Wartość społeczna

Strona internetowa Forum Kreatywności posiada wersję dla niedowidzących.

Aby wspierać działania proekologiczne i ograniczyć zużycie papieru, promocja oraz wysyłka zaproszeń na wszystkie edycje Forum Kreatywności, a także materiałów po wydarzeniu, odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Agenda i informacje o poszczególnych panelach będą dostępne jako kod QR na plakatach w hallu kina. Podsumowanie wydarzenia także zostanie rozesłane wyłącznie elektronicznie. W ramach cateringu nie przewidujemy naczyń i sztućców jednorazowych, rezygnujemy także całkowicie z mięsa, a do picia podawana będzie warszawska kranówka – smaczna i pełna wartościowych minerałów.

O Stowarzyszeniu Kreatywna Polska

Stowarzyszenie Kreatywna Polska, organizator Forum Kreatywności, promuje rozwój i ochronę polskiej kultury, nauki, twórczości i innowacyjności. Naszą misją jest upowszechnianie i zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury, ochrona praw twórców i naukowców, a także promowanie kreatywności i innowacyjności jako narzędzi budowania nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki.

Nasze działania

Przyczyniamy się do edukacji kulturowej, naukowej i medialnej, uczestniczymy w procesie stanowienia prawa i podejmowania decyzji wpływających na sytuację twórców, naukowców i polskiego przemysłu kreatywnego i innowacyjnego. Reprezentujemy szeroki krąg środowisk kreatywnych i innowacyjnych, od twórców i naukowców, poprzez wydawców i producentów, do przedsiębiorców.

Dlaczego warto wziąć udział w Forum?

Przypomnienie czym jest dyrektywa DSM

Aby przypomnieć sobie co znaczą: dyrektywa DSM, implementacja, prawo autorskie, prawa pokrewne, eksploracja, tantiemy, dozwolony użytek.

Zrozumienie po co nam dyrektywa

Aby dowiedzieć się, po co Parlament Europejski przyjął dyrektywę DSM i dlaczego niezbędna jest reforma prawa autorskiego.

Poznanie nowych perspektyw

Aby poznać pozycję twórcy w Internecie po implementacji dyrektywy.

Analiza wpływu dyrektywy na Internet

Aby dowiedzieć się, co nowe przepisy oznaczają dla wszystkich korzystających z Internetu (twórców, odbiorców i dostawców treści).

Aktualizacje prawne

Aby poznać aktualizacje prawne i móc podjąć odpowiednie kroki, aby dostosować się do wymagań obowiązującego prawa.

Wpływ na kształtowanie przyszłości

Aby mieć wpływ na to, jak dyrektywa będzie wdrażana i stosowana z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych nią stron.

Co zyskasz biorąc udział w Forum?

Aktualną wiedzę

Podczas Forum poznasz aktualny projekt implementacji dyrektywy DSM i status jej wdrażania.

Wpływ na proces tworzenia przepisów

Przez udział w dyskusjach publicznych możesz wpłynąć na kształt przygotowywanych regulacji, by były korzystne dla twórców, odbiorców i użytkowników Internetu.

Rozwój osobisty i zawodowy

Przez pogłębienie wiedzy o swoich prawach i obowiązkach masz bezpośredni wpływ na kształt Internetu po implementacji.

Możliwość zadawania pytań i dyskusji

Na kwestie, które budzą Twoje wątpliwości, uzyskasz odpowiedź bezpośrednio od ekspertów.

Nowe relacje zawodowe

Forum to doskonałe miejsce do nawiązywania nowych kontaktów oraz wymiany doświadczeń i poglądów.

Dla kogo przeznaczone jest Forum?

Dla właścicieli praw autorskich

Wszyscy twórcy, artyści i właściciele praw autorskich do utworów.

Dla użytkowników

Wszyscy, którzy tworzą treści, korzystają z nich w Internecie, lub są dostawcami treści.

Dla polityków

Wszyscy, którzy będą odpowiedzialni za implementację dyrektywy DSM .

Dla badaczy

Środowiska akademickie zajmujące się badaniami nad prawem autorskim, cyfrowym i ekonomią Internetu.

Dla organizacji

Organizacje pozarządowe reprezentujące interesy wszystkich użytkowników Internetu.

Dla prawników

Prawnicy specjalizujący się w prawie autorskim i cyfrowym oraz ci, którzy będą odpowiedzialni za wdrażanie i stosowanie nowych przepisów.

Skip to content