O projekcie

Forum Kreatywności – finansowanie sektorów kultury i kreatywnych w Polsce. Szanse i zagrożenia.

Twórcy i przedsiębiorcy z sektorów kreatywnych na co dzień borykają się z wieloma bardzo podobnymi problemami – jednym z nich jest utrudniony dostęp do podstawowych źródeł finansowania.

Październikowe Forum Kreatywności Stowarzyszenia Kreatywna Polska wychodzi naprzeciw tym problemom.

Cel Forum Kreatywności

Celem pierwszego Forum Kreatywności jest szeroko rozumiana edukacja.

W trakcie jednodniowego spotkania uczestników z sektora rynków audiowizualnych, muzycznych, wydawców prasy i książki i innych przedstawimy możliwości i rozwiązania problemów dla każdego sektora kreatywnego.

Co oferujemy

Omówimy tematy związane z finansowaniem kultury, zarządzanie budżetem, marketing kultury, dotacje, finansowanie cyfrowe, zrównoważony rozwój i wiele innych.

Przedstawimy różne źródła finansowania, takie jak: crowdfunding, granty, mecenat społeczny, fundusze europejskie, sponsorowanie korporacyjne i inne.

Będziemy inspirować i edukować uczestników w zakresie skutecznych strategii pozyskiwania funduszy, zarządzania budżetem i budowania trwałych relacji partnerskich.

Będziemy promować dialog między profesjonalistami, menedżerami kultury, artystami, przedstawicielami instytucji publicznych i prywatnych oraz ekspertami z dziedziny finansów.

Stworzymy przestrzeń w której uczestnicy mają szansę na interakcję, zadawanie pytań i wymianę poglądów z ekspertami z dziedziny kultury, dzięki czemu będą mogli ułożyć swój plan działań i twórczych metod pozyskiwania środków na realizację artystycznych projektów.

Zapraszamy twórców ze wszystkich sektorów kreatywnych, bo każdy ma wpływ na polską kulturę!

Nasza misja

Badania pokazują, że w ostatnich latach przemysł kreatywny stał się jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarczych na świecie i w Polsce. Wykorzystanie tego potencjału, poprzez wspieranie kultury i inwestowanie w nią to znaczący wkład w podnoszenie PKB kraju.

Forum Kreatywności to kolejna inicjatywa i projekt Stowarzyszenia Kreatywna Polska, w którym wykażemy, jak ważne dla prawidłowego i efektywnego rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego państwa są działania wspierające podmioty kreatywne.

Pragniemy wykazać, jak istotne jest uwzględnienie w działaniach politycznych, przestrzeni i korzystnych warunków dla rozwoju przemysłów kreatywnych, takich jak: inwestycje w edukację artystyczną i technologie cyfrowe, wsparcie dla startupów i innowacyjnych projektów oraz promowanie kultury przedsiębiorczości.

Forum Kreatywności SKP rozpocznie cykl spotkań i wymiany informacji sektorów kultury i kreatywnych w Polsce. Celem pierwszego z nich jest upowszechnienie wiedzy na temat możliwości finansowania kultury.

Wartość społeczna

Strona internetowa Forum Kreatywności posiada wersję dla niedowidzących, a zapis wydarzenia zostanie uzupełniony o transkrypcję dla osób niedosłyszących.

Aby wspierać działania proekologiczne i ograniczyć zużycie papieru, promocja oraz wysyłka zaproszeń na Forum Kreatywności, a także materiałów po wydarzeniu, odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. W czasie Forum, oprócz treści stricte merytorycznych, podejmiemy szereg widocznych działań wspierających zrównoważone, ekologiczne i odpowiedzialne życie.

Wydarzenie ma charakter wielosektorowy i perspektywę kontynuacji.

O Stowarzyszeniu Kreatywna Polska

Stowarzyszenie Kreatywna Polska, organizator Forum Kreatywności, promuje rozwój i ochronę polskiej kultury, nauki, twórczości i innowacyjności. Naszą misją jest upowszechnianie i zapewnienie równego dostępu do dóbr kultury, ochrona praw twórców i naukowców, a także promowanie kreatywności i innowacyjności jako narzędzi budowania nowoczesnego społeczeństwa i gospodarki.

Nasze działania

Przyczyniamy się do edukacji kulturowej, naukowej i medialnej, uczestniczymy w procesie stanowienia prawa i podejmowania decyzji wpływających na sytuację twórców, naukowców i polskiego przemysłu kreatywnego i innowacyjnego. Reprezentujemy szeroki krąg środowisk kreatywnych i innowacyjnych, od twórców i naukowców, poprzez wydawców i producentów, do przedsiębiorców.

Dla kogo przeznaczone jest Forum?

Star 2

Dla muzyków

Pozbądź się ograniczeń w pozyskiwaniu finansowania Twojej twórczości.

Star 2

Dla twórców gier

Naucz się skutecznych strategii zarządzania budżetem, które pomogą Ci finansować swoją twórczość.

Star 2

Dla menedżerów kultury

Zdobądź wiedzę, która pomoże Ci efektywnie zarządzać finansami instytucji kultury.

Star 2

Dla producentów

Gdzie skutecznie szukać pieniędzy na projekt? O tym będzie Forum Kreatywności.

Star 2

Dla pisarzy

Odkryj, jak wykorzystać crowdfunding do finansowania swoich utworów.

Star 2

Dla dziennikarzy

Dowiesz się, które źródła finansowania pracy dziennikarzy są gwarantem rzetelności.

Star 2

Dla wydawców

Poznaj najnowsze trendy w dziedzinie finansowania wydawnictw prasowych i książkowych.

Star 2

Dla artystów

Naucz się budować trwałe relacje partnerskie, które pomogą Ci realizować Twoje artystyczne projekty.

Co zyskasz?

Star 2

Wiedzę

Zrozumiesz złożone aspekty finansowania sektora kultury.

Star 2

Sieć kontaktów

Nawiążesz relacje z innymi profesjonalistami i ekspertami w dziedzinie.

Star 2

Umiejętności

Rozwiniesz swoje umiejętności w zakresie zarządzania finansami i twórczych metod pozyskiwania funduszy.

Star 2

Narzędzia

Odkryjesz nowe narzędzia i techniki, które pomogą Ci zdobyć fundusze.

Star 2

Inspiracje

Poznasz nowe idee i perspektywy, które zainspirują Twoją twórczość.

Star 2

Wsparcie

Dołączysz do społeczności, która wspiera i promuje kreatywność i kulturę.

Dlaczego warto wziąć udział w Forum?

Star 2

Innowacyjne strategie finansowania

Dowiedz się, jak efektywnie wykorzystać różne źródła finansowania, takie jak crowdfunding, granty czy sponsorowanie korporacyjne.

Star 2

Budowanie wspólnoty

Spotkaj innych artystów, menedżerów kultury i ekspertów z dziedziny finansów, aby dzielić się doświadczeniami i budować silne relacje.

Star 2

Rozwój kompetencji

Poszerz swoje umiejętności i zdolności w zakresie finansów i twórczych metod pozyskiwania środków.

Star 2

Inspiracja i edukacja

Pobudź swoją kreatywność i zdobywaj wiedzę, która pomaga w skutecznym zarządzaniu finansami.

Star 2

Dialog i wymiana doświadczeń

Weź udział w rozmowach na temat najlepszych praktyk i sukcesów w dziedzinie finansowania kultury.

Star 2

Wartość społeczna

Promuj kulturę i twórczość jako kluczowy element rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego.

Nasi patroni medialni

Spotkajmy się na Forum Kreatywności

Daj nam znać, że weźmiesz udział w Forum. Przed imprezą skontaktujemy się z Tobą, by Ci o niej przypomnieć.

Jeśli pracujesz w jakiejś instytucji, firmie, organizacji, podaj jej nazwę i stanowisko, jakie zajmujesz.

Rejestracja na Forum Kreatywności jest już zamknięta.
Zapraszamy do oglądania transmisji online na naszym Facebooku 24 X od godziny 10:30.

Skip to content