Jacek Iwaniuk

Menadżer Zespołu Rozwoju Oferty w Biurze Rozwoju i Relacji Biznesowych Departamentu Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego

Doświadczony ekspert z zakresu finansowania działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem produktów kredytowych dla sektora MŚP. Specjalizuje się w obszarze sprzedaży oferty gwarancyjnej BGK w ramach współpracy z bankami kredytującymi.

Od początku kariery zawodowej związany z tematyką finansowania przedsiębiorców na szczeblu oddziałowym oraz centralnym. Pracował w Banku Zachodnim WBK, Deutsche Banku, Banku Polskiej Spółdzielczości. Od lat działający w obszarze zabezpieczeń bankowych, w formie poręczeń i gwarancji.

Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia i wystąpienia na temat zabezpieczeń zewnętrznych. Posiada Europejski Certyfikat Bankowca oraz stopnień Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Wszystkie panele

Skip to content