Jerzy Kornowicz

Prezes Stowarzyszenia Kreatywna Polska, kompozytor i pianista, kurator wydarzeń muzycznych

Poza swoją działalnością artystyczną od wielu lat związany jest z organizacjami zrzeszającymi twórców i ruchem organizacji pozarządowych.  Od  2003 do 2015 sprawował funkcję Prezesa Związku Kompozytorów Polskich. Był współinicjatorem utworzenia Rady Organizacji Pozarządowych Ministra Kultury, powstania Instytutu Muzyki i Tańca, współtwórcą szeregu programów powstałych w ramach realizacji Paktu dla Kultury.

Warto wiedzieć, że Jerzy Kornowicz brał udział w powołaniu Europejskiego Forum Kompozytorów w Wiedniu oraz Europejskiego Porozumienia Kompozytorów i Autorów w Brukseli. W 2005 i 2015 roku Jerzy Kornowicz otrzymał Odznaczenie Gloria Artis – Zasłużony Kulturze, w 2008 roku – Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS za zasługi w dziedzinie promocji muzyki polskiej, w 2015 Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, zaś w 2022 – Nagrodę 100-lecja Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Związku Kompozytorów Polskich.

Odpowiadał za kształt artystyczny wielu wydarzeń i festiwali. Był współtwórcą kuratorem Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY w Lublinie, od 2016 jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Wszystkie panele

Zapoznaj się z rozmowami, jakie prowadzili nasi eksperci podczas Forum Kreatywności.

Skip to content