dr Krzysztof Kurosz

Sędzia orzekający w XXII Wydziale Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie

Specjalizuje się m.in w prawie autorskim, ochronie dóbr osobistych i cywilnoprawnych aspektach funkcjonowania sztucznej inteligencji.

Za pracę doktorską „Artystyczne wykonanie i granice jego ochrony” otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 r. w X edycji Konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 roku.

Został wyróżniony w plebiscycie „Obywatelski Sędzia Roku 2020”, organizowanym przez Fundację Court Watch, w związku z rozwijaniem edukacji prawnej oraz zaangażowaniem w opracowanie systemu umożliwiającego udział publiczności w rozprawach on-line.

Jest ekspertem zewnętrznym Zespołu do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej (Dz.Urz.MS.2018.188). Efektem prac Zespołu był projekt ustawy wprowadzającej zmiany w postępowaniu w sprawach dotyczących własności intelektualnej.

Zobacz panele

Wszystkie panele

Zapoznaj się z tematami wszystkich paneli, jakie odbędą się podczas III Forum Kreatywności.

Skip to content