r. pr. Lidia Radlińska

Radczyni Prawna, Head of Legal and Public Affairs Department w SFP-ZAPA

Radczyni prawna, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Programu Erasmus na Université Descartes Paris-V. Obecnie kieruje Działem Prawnym i Spraw Publicznych w organizacji zbiorowego zarządzania SFP-ZAPA. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również praktykę w kancelariach prawnych, pracę w Departamencie Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Copyright and Enforcement Directorate w brytyjskim Intellectual Property Office. Specjalizuje się w prawie autorskim, w szczególności w obszarze utworów audiowizualnych i zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.

Zobacz panele

Wszystkie panele

Zapoznaj się z tematami wszystkich paneli, jakie odbędą się podczas III Forum Kreatywności.

Skip to content