Marcin Kosz

Kierownik Działu Programów Grantowych w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie na kierunku ekonomia (specjalność e-biznes) oraz Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na kierunku informatyka i ekonometria. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z obsługą programów grantowych. Blisko 10 lat pracował w Bibliotece Narodowej jako główny specjalista w Zespole do spraw Programu Wieloletniego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Wszystkie panele

Skip to content