dr Marta Materska-Samek

Akademiczka i badaczka

Doświadczona liderka międzynarodowych projektów, ekspertka w branży filmowej i kreatywnej. Autorka innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze edukacji i kultury. W latach 2006-2014 kierowała Fundacją Rozwoju Kina realizując projekty cyfryzacji w sektorze filmowym (Małopolska Sieć Kin Cyfrowych), w edukacji zawodowej sektora fashion (Mój zawód – moja przyszłość), a także rozwijające przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych (Kultura naszym biznesem), za co została uhonorowana wyróżnieniem Marszałka Województwa Małopolskiego w 2014 roku. Doktorka nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016) związana z Katedrą Zarządzania, Ekonomiki Mediów i Reklamy. Współautorka i kierowniczka międzynarodowego projektu ErasmusXR: Doświadczenie i technologie immersyjne – od twórczej praktyki do teorii edukacji zrealizowanego przez UJ, Uniwersytet Maltański, Uniwersytet w Atenach i Szkołę Filmową w Łodzi (2020-2023) uhonorowanego mianem „dobrej praktyki” przez Narodową Agencję programu Erasmus+. Od 2020 roku członkini zespołu opracowującego koncepcję nowej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT poświęconej sektorom kreatywnym z ramienia uniwersytetów europejskich Una Europa, a w fazie start-upowej KIC (2022-23) dyrektorka ds. edukacji EIT Culture & Creativity.

Członkini międzynarodowych zespołów badawczych w ramach projektów programu Horyzont Europa: PACESETTERS: Powering Artistic and Cultural Entrepreneurship To Drive The Climate Transition, IMPULSE: IMmersive digitisation: uPcycling cULtural heritage towards new reviving Strategies, EIT Culture & Creativity a także przygotowanego nowego programu studiów magisterskich EIT Labelled Joint Master AE: Artistic Enterpreneurship. Stypendystka Rządu Francuskiego (BGF), badaczka wizytująca (Cientista Convidado – BCC) na zaproszenie portugalskiej Fundacji na rzecz Nauki i Technologii w projekcie: CRESCINE: INCREASING THE INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE FILM INDUSTRY IN SMALL EUROPEAN MARKETS. Przewodnicząca Grupy roboczej ds. KIS 12 Przemysły Kreatywne przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Zobacz panele

Wszystkie panele

Zapoznaj się z rozmowami, jakie prowadzili nasi eksperci podczas I Forum Kreatywności.

Skip to content