dr Wiktor Czeszejko-Sochacki, LL.M.

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Prawa Francuskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał tytuł prawniczy LL.M. z francuskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa handlowego na Uniwersytecie Paris II Panthéon – Assas, gdzie obronił tytuł doktora prawa. Współautor książki pt. „Warranty subskrypcyjne” (TWIGGER, 20006) wydanej przez wydawnictwo TWIGGER S.A, autor książki pt. „La faillite dans le système juridique polonais et français au regard du règlement communautaire” (“Upadłość w polskim i francuskim systemie prawnym na tle regulacji unijnych”), oraz książkę pt. „Crowdfunding-finansowanie społecznościowe. Aspekty prawne”. Autor kilkunastu artykułów do dzienników Rzeczpospolita i Gazeta prawna. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ekspert z zakresu finansowania społecznościowego (crowdfundingu). Specjalizuje się m.in. w prawach na dobrach niematerialnych, prawie autorskim, prawie własności przemysłowej, a także prawie nowych technologii oraz e-commerce. Doradza spółkom z branży technologicznej. Zajmuje się w szczególności zagadnieniami dot. praworządności, cyberbezpieczeństwa, IT, oraz nowych technologii (w tym sztuczna inteligencja, oraz kryptoaktywa).

Zobacz panele

Wszystkie panele

Zapoznaj się z rozmowami, jakie prowadzili nasi eksperci podczas I Forum Kreatywności.

Skip to content