dr hab. Wojciech Machała

Doktor hab. nauk prawnych, Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat w Warszawie (od 2001 r). 

Autor dwóch monografii („Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim” Warszawa 2003 i „Utwór. Przedmiot Prawa Autorskiego” Warszawa 2012), współautor monografii „Brzechwa. Poeta w adwokackiej todze” Warszawa 2022 i kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących zagadnień prawa prywatnego. Współautor i współredaktor naukowy komentarza do ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (W.Machała, R. M. Sarbiński [red.] „Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz” Warszawa 2019), współautor komentarza do ustawy prawo własności przemysłowej (J. Sieńczyło-Chlabicz [red.] „Prawo własności przemysłowej” Warszawa 2020).

W działalności badawczej i praktyce adwokackiej koncentruje się na zagadnieniach prawa własności intelektualnej i uwarunkowań prawnych postępu technologicznego. Wśród obecnych i historycznych klientów są m. in. wydawnictwo prasowe, wiodący dostawca baz danych nt. rynku motoryzacyjnego, renomowany twórca wzornictwa przemysłowego, wiodący producent gier komputerowych, wydawnictwo podręczników i materiałów edukacyjnych.

Członek Rady Programowej czasopisma „Prawo Nowych Technologii” i redakcji czasopisma „Przegląd Prawa Medycznego”.

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie (5 kadencja), w obecnej kadencji Wiceprezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. 

Członek komisji ds. szkolenia aplikantów przy ORA Warszawa. Prowadzący zajęcia szkoleniowe z aplikantami adwokackimi z prawa cywilnego, prawa własności intelektualnej, etyki adwokackiej. Autor projektu reformy programu szkolenia aplikantów (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z prawa cywilnego). Konsultant bieżących zmian programu szkolenia realizowanego przez ORA w Warszawie. Autor materiałów szkoleniowych i kazusów egzaminacyjnych.

Zobacz panele

Wszystkie panele

Zapoznaj się z tematami wszystkich paneli, jakie odbędą się podczas III Forum Kreatywności.

Skip to content