Anna Misiewicz

Kierownik Zespołu ds. Relacji Zagranicznych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Kierownik Zespołu ds. Relacji Zagranicznych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z zakresu prawa nowych technologii w PAN.

Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w różnych aspektach prawa autorskiego – od prac legislacyjnych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poprzez produkcję filmową, organizację wydarzeń kulturalnych i udostępnianie archiwów audiowizualnych w trakcie pracy w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. Obecnie, od 2016 r. jest odpowiedzialna w ZAiKS za analizy prawa UE i prawa międzynarodowego oraz relacje Stowarzyszenia z zagranicznymi partnerami i organizacjami parasolowymi. Członkini Grupy Madryckiej Europejskiego Zrzeszenia Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów GESAC, zrzeszającej ekspertów prawnych.

Wszystkie panele

Zapoznaj się z rozmowami, jakie prowadzili nasi eksperci podczas Forum Kreatywności.

Skip to content