Dyrektywa o prawie autorskim i co dalej – kalendarium działań

Pięć lat temu (!) Unia Europejska przyjęła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym.

Wszystkie państwa członkowskie UE miały obowiązek przyjęcia do 6 czerwca 2021 roku do polskich przepisów dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17 kwietnia 2019 r.: 1.Dyrektywy 2019/789 i 2. Dyrektywy 2019/790 oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (tzw. dyrektywy „Digital Single Market”, zwanej dalej „dyrektywą DSM”)

Chcesz wiedzieć, co wydarzyło się dalej? Czytaj tutaj.

Dyrektywa jest ważna bo:

  • Implementacja dyrektywy do prawa polskiego, to fundamentalna sprawa dla polskiej kultury, twórców i przemysłów kreatywnych.
  • Głównym celem dyrektywy jest umożliwienie twórcom, wydawcom i dziennikarzom czerpania korzyści z działalności w Internecie. Wdrażane przepisy w żaden sposób nie są cenzurą Internetu, ani nie ograniczą użytkownikom sieci wolności wypowiedzi w Internecie.
  • Dyrektywa jest potrzebna i wyczekiwana ponieważ, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, eksploatacja utworów odbywa się w coraz większym stopniu w Internecie albo za pośrednictwem Internetu i należy dostosować prawo autorskie do istniejącej, wirtualnej rzeczywistości.
  • W polskim systemie prawnym nie ma adekwatnych narzędzi prawnych regulujących korzystanie z cudzych treści dla własnego modelu biznesowego w Internecie. Istnieje pilna potrzeba zmiany prawa autorskiego i dostosowania go do wirtualnej rzeczywistości w kierunku lepszej ochrony twórców i innych uprawnionych. W tym celu niezbędna jest, jak najszybsza implementacja Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

    Zapraszamy serdecznie 23 kwietnia do warszawskiego Kina Kultura! Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie https://forumkreatywnosci.pl/rejestracja/

    Stowarzyszenia Kreatywna Polska (www.kreatywnapolska.pl) jest najbardziej reprezentatywną organizacją skupiającą polski sektor kreatywny reprezentują liczne podmioty z branży kultury i kreatywnej, a także organizacje polskich twórców, przedsiębiorców, wydawców, producentów, nadawców oraz dystrybutorów treści.

    Skip to content