Jacek Iwaniuk

Menadżer Zespołu Rozwoju Oferty w Biurze Rozwoju i Relacji Biznesowych Departamentu Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego

Artur Paprocki

Prezes Veles Productions, Wykładowca na Akademii WIT na wydziale Grafiki

Kamila Bondar

Prezeska Fundacji Sztuki Polskiej ING i kuratorka jej kolekcji

Marcin Kosz

Kierownik Działu Programów Grantowych w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych

Jarosław Kała

Ekspert w Związku Banków Polskich w zespole Programów Publicznych oraz Środowisk Gospodarczych

Skip to content