Generatywna sztuczna inteligencja: nowy horyzont twórczości czy zmierzch prawa autorskiego?

Jak AI wpływa na tworzenie, ochrona dóbr osobistych, wizerunku, a nawet głosu w dobie AI, znaczniki z AI Act i czy to dobre rozwiązanie, aspekty prawne tworzenia przy pomocy AI, jaki AI ma wpływ na użytkownika a jaki na twórcę